Marie Tonkins diktsamling Den dyrbaraste färgen eller Vad Hendrickje sa till Rembrandt (2022) är ett samtal mellan Rembrandt och Hendrickje, hans partner och modell i några av hans mest berömda verk (Black Island Books). Läs mer:

https://www.blackisland.se/nybok/den-dyrbaraste-fargen.


"Det här är starkt ... modiga metaforer och bilder av den tidens vardag"

Den blinde Argus 13.4.2022.


" en essä om seendet ... den här hybridboken [förtjänar] stor uppmärksamhet."

Bernur 16.4.2022.Hela texten här:http://howsoftthisprisonis.blogspot.com/2022/04/den-dyrbaraste-fargen-eller-vad.html


"... verklighetens djupaste skikt. Det är just detta som geniet gestaltar."

Christian Braw i Svensk Pastorlatidskrift nr 23/2022en strörre


Dikt ur boken: https://marietonkin.se/dikter

Diktsamlingen Maria av Egypten. En diktkrans 

(Black Island Books, 2021) ger i jagform berättelsen

om urkyrkans ökenhelgon vid Jordanfloden.Ur boken 


Jag blev Guds spion och avläste

kamelernas spår i sanden

de skuggfyllda skålgroparna

efter deras galopp – jag anade

varför de log: de mindes hur de drack

ur cisternen hos den vackra Rebecka.

Pressröster om Maria av Egypten


"... leder in läsaren i denna sensuella upplevelse av öken i sökandet efter Guds närvaro. .... intensiv färgpalett ... gnistrande diktkrans"

Barbara Crostini i Signum nr 8/2022


"Här finns en hängivelse i den röst som möter läsaren och en inövning i allvaret ..."

Den blinde Argus/Andreas Björsten, 11.4.2021.


"Bilderna är starka och pregnanta, intensiteten eskalerar från dikt till dikt."

Anita Goldman i Pilgrim nr 2/2021


"En diktsamling som genom sitt motiv och sin stämning är originell på ett säreget patinerat sätt.  ... Tonkin har förmågan att gestalta och hon har språket med en distans som kan vara både drabbande och teologiskt stor."

Jan-Olov Nyström, Norrbottens-Kuriren 3.4.2021.


"I någon mening vittnar Marie Tonkins innerliga helgonberättelse om fångenskapen i vår egen tid."

Magnus William-Olsson i Poesiåret 2021


Diktsamlingen omskrivs också i Norrländska Socialdemokraten 19.4.2021, Bernur 24.5.2021 och i Dagen 10.6.2021.

Pressröster om Silver och eld 

(Silentium skrifter, 2020):


"Utblicken är vid och samtalspartnerna många. Även stilistiskt kan man säga att Tonkin på sätt och vis arbetar dialogiskt. (...) En ton som blandar språklig lekfullhet med ett djupt och obetvingligt allvar."

John Sjögren, Signum nr 5/2020


”Hon skriver poesi som utforskar, älskar och ber. Ett poetiskt språköverfall ...”

Ylva Eggehorn i Pilgrim


”Också under nuets trollsländevingar finns en annan verklighet – tron. Den är ett korn som fallit ner på golvet, bevarat i minnet av äkta kärlek, ’i ett linneveck doftande av sommarvind’. Detta är en poesi som är liturgi, i ordets djupaste mening.”

Christian Braw, Kyrkans Tidning


"... en lika vacker som allvarlig diktsamling med en innerlig poesi ... en lyrik som går i närkamp med ytlighet och trendkänslighet, med en till intet förpliktigande korrekthet och med all slags konstlad anpassning till en verklighet som man inte känner sig hel i."

Michael Economou, Bulletin 10.2.2021.

https://bulletin.nu/veckans-poet-marie-tonkin


Dagens dikt i P1 29 april 2021, ur Marie Tonkins Silver och eld:  https://sverigesradio.se/avsnitt/1706234


ur "Silver och eld" av Marie Tonkin

1:38 min

1a rad: Någonstans i rummet stod hela tiden Chopins piano Uppläsning: Lotti Törnros
Korsfararen, en berättelse om religiöst våld, kretsar kring det sjunde korståget 1248, eller lika gärna vår egen tid, och är utgiven i skriftserien Pamphilus (2021).


Ur förlagets presentation:

"Tro och terror griper in i varandra. Under de yttre förflyttningarna sker inre förskjutningar ..."


Pressröster om Korsfararen

"Tonkin växlar mellan anonymisering och identifiering. Korsfararens röst blir också tvivlande och irriterande, och då växer dikten i styrka. Men både han och fienden, de muslimska soldaterna, träder successivt fram ur historiens mörker i denna ovanliga bok." 

Bernur 24.5.2021Hela texten: http://howsoftthisprisonis.blogspot.com/2021/05/maria-av-egypten-marie-tonkin-black.html


"Marie Tonkins epos över den slagne och fångne korsriddaren kan läsas på många sätt. Den handlar om så mycket mer än ett misslyckat korståg, den handlar om de stora misslyckandena och motgångarna i alla sammanhang, även de som burits av de bästa avsikter ..."

Christian Braw i Svensk Pastoraltidskrift nr 25 15/12 2023