Ny diktsamling november 2023: Sulamits bekännelser (Lejd)Förlagets presentation:


"Marie Tonkins nya diktsamling undersöker berättelsen om den romantiska kärleken mot en fond av legend och faraoniska myter. Nuet och forntiden krockar när farao Hatshepsut i en svit på sapfiska strof går ut ur sin grav och reser i ett samtida Egypten. I dialog med biblisk kärlekspoesi tematiseras närhet och främlingskap, exil och mörker, minne och dröm. Med förhöjd innerlighet söks kärlekens vinddrag över den omstörtande tiden."

http://lejd.se/nya-dikter-av-marie-tonkin/
PRESSRÖSTER


"... en poet med ett böljande, inbjudande och lättfattligt språk, vars dikter präglas av rika bilder och generösa metaforer." Josefin de Gregorio, SvD Kultur 10.12.2023.

https://www.svd.se/a/eJQ574/i-den-honungsdrypande-karlekens-tjanst


"De glittrigt täta dikterna om [Sulamit] bör avnjutas

långsamt ..."

Maria Küchen, Sydsvenska Dagbladet 10.12.2023.

https://www.sydsvenskan.se/2023-12-10/har-ar-arets-basta-bocker-LIbjZ


"Marie Tonkins ... kärleksdikter tar utgångspunkt i antikens Egypten och är oförglömlig läsning"

Björn Kohlström, Jönköpings-Posten 27.12.2023.

https://www.jp.se/2023-12-27/arets-basta-bok-en-framtida-feministisk-klassiker?purchaseSuccess=1

"...hennes dikter [utspelar sig] i dubbla landskap: dels utifrån en antik världsbild där mytologiska skepnader agerar och dels utifrån en akut samtid där flyktingar rör sig över landgränserna. Kort sagt, en oerhört spännande poesi ..."

Bernur 11.11.2023.

http://howsoftthisprisonis.blogspot.com/2023/11/sulamits-bekannelser-marie-tonkin-lejd.html


"Det är häpnadsväckande att ingenting i dessa dikter känns sökt ... Har inte Marie Tonkin något så sällsynt som ett alldeles eget uttryck i svensk litteratur i dag?"

Hillevi Norburg i tidskriften Pilgrim nr 1/2024


"Marie Tonkin hade gott kunnat bli nominerad till Augustpriset 2023."

Den Blinde Argus 28.10.2023.

http://vakna.blogspot.com/2023/10/sulamits-bekannelser-av-marie-tonkin.html
Lyft i Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet & Jönköpings-Posten som en av årets bästa böcker 2023.


Nedan i St Pauls Bok- & Papper

vid Mariatorget


Marie Tonkin är född 1983 och bor utanför Stockholm. De senaste åren har hon förutom fem diktsamlingar utkommit med Pärlor ur min krona (Lejd), ett urval dikter av Else Lasker-Schüler i tolkning från tyska. 2023 utgavs Cellängel (Black Island Books), en första svensk tolkning av walesiska Menna Elfyns dikter i samverkan med poeten. 2023 tilldelades hon ett Julpris från Samfundet De Nio.